Nu har det varit sommar och förhoppningsvis har den inneburit många lata dagar i hängmattan men kanske också en hel del aktiviteter.

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. När hösten nu startar börjar också väldigt många barn, unga och äldre sin verksamhet i någon idrottsförening någonstans runt om i Sverige.

Men för många innebär vardagen alltför mycket stillasittande. Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Samtidigt som många människor mår bra ser vi att fler mår sämre och att samhället får ökade kostnader för sjukförsäkring och sjukvård. Forskning visar att det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler idrottar och är fysiskt aktiva. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa samt till sjukdomar och för tidig död.

Leder till bättre resultat

Idrottsrörelsen bidrar varje dag till att barn, unga, vuxna och äldre mår bättre både fysiskt och psykiskt. Idag finns över tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare.

Vi menar att god rörelseförståelse är en grundförutsättning för ett gott liv.

Vi menar att god rörelseförståelse är en grundförutsättning för ett gott liv och dessutom vet vi att det leder till bättre resultat i skolan. Att kunna hoppa, springa, hänga, stödja och så vidare är rörelseförståelsens alfabet. Tyvärr ser vi att många barn inte har lärt sig detta.

Stimulerar till rörelse

Riksidrottsförbundet har länge kämpat för mer idrott i skolan och till slut fick vi regeringen med oss. Det är glädjande att vi nu kommer bidra till mer rörelse i skolan, både genom en utökning av antalet timmar i ämnet idrott och hälsa samt genom ökad rörelse i samband med skoldagen. Men vi behöver också se till att:

  • Kunskapen om vikten av förståelse för rörelse som en faktor för framtida hälsa, ska öka hos BVC-personal, förskolepersonal och grundskolepersonal.
  • Det bör införas mål för kunskap och förståelse för rörelse i läroplanen för förskolan och grundskolan.
  • Skolgårdar, skollokaler och andra utemiljöer ska utformas, utrustas och upprustas så att de stimulerar till rörelse och idrott.

Stor potential

Men det är inte bara barnen som behöver röra på sig. Vi ser hur sjukskrivningar ökar. Friskvårdsbidraget är ett skattefritt sätt för arbetsgivaren att subventionera medarbetarnas friskvårdsaktiviteter. Vi behöver en allmän översyn av friskvårdsbidraget för att göra det möjligt för fler vuxna att komma i rörelse.

Samhällets kostnader för sjukdom är stora.

Samhällets kostnader för sjukdom är stora och potentialen till minskade kostnader för samhället är mycket stor. Om fler vuxna och äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i sjukvårds-, sjukskrivnings- och omsorgskostnader. Med ett särskilt stöd för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta skulle vi kunna utveckla verksamheter som skulle nå många fler.

Möjlighet till god hälsa

Därför vill vi att idrottsrörelsen ges möjlighet genom ett förstärkt offentligt stöd att utveckla föreningsidrott för vuxna och äldre.

Vi vill att alla människor ges möjlighet till en god hälsa och ett gott liv från vaggan till graven. Det är dags att ta den ökande ohälsan på allvar och inse att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse för ett gott liv. Så ta gärna del av all den fantastiska verksamhet som bedrivs i alla våra idrottsföreningar runt om i landet. Gammal som ung, nu rör vi på oss för en bättre folkhälsa och ett starkare Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *