Familjen Levander valde att spara sin sons stamceller

I en vuxen människokropp finns mer än 10 000 miljarder celler som har sitt ursprung i en enda stamcell. De stamceller som finns i navelsträngens blod på nyfödda bebisar är av en alldeles särskild sort.

Runtom i världen har det i många år varit möjligt för föräldrar att spara stamceller från sina nyfödda barns navelsträng i en stamcellsbank. Sedan ett drygt år tillbaka finns den möjligheten även i Sverige.

levander

– När vår son föddes tidigare i år valde vi att låta en barnmorska samla blod från hans navelsträng. Blodet innehåller stamceller som numera är nedfrysta i en stamcellsbank. Syftet med att spara stamceller från nyfödda barn är att dessa stamceller kan underlätta och effektivisera behandlingen om barnet längre fram i livet skulle drabbas av exempelvis en kronisk sjukdom, säger Anna Levander.

Underlättar behandlingen av många sjukdomar

Mer än åttio olika sjukdomar kan idag behandlas med stamceller från navelsträngsblod och över 30 000 behandlingar har genomförts med stamceller från navelsträngsblod. Runtom i världen bedrivs mycket forskning på stamcellsteknik, vilket innebär att stamceller från det nyfödda barnets navelsträng förmodligen kan användas till att behandla ännu fler sjukdomar i framtiden. Att spara stamceller för lagring i en stamcellsbank är helt riskfritt och går till så att barnmorskan extraherar blod från navelsträngen i samband med förlossningen. Blodet skickas därefter till en stamcellsbank för infrysning.

Kostnaden för att spara barnets stamceller står föräldrarna själva för. Stamcellsinsamling har förekommit i många år även i Sverige, men först nu är det möjligt för nyblivna föräldrar att på eget initiativ spara blod från sina nyfödda barns navelsträngar.

– Jag och min man har en stark tilltro till stamcellsforskningen och betraktar vår sons sparade stamceller som en extra försäkring som kan underlätta hans liv om han i framtiden skulle drabbas av en sjukdom som kan behandlas med stamceller. Även om det är långtifrån säkert att stamcellerna kommer till användning så vill vi ändå göra det vi kan för att förbättra vår sons behandlingsmöjligheter om han skulle råka ut för en sjukdom, säger Anna Levander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *