Strålning – ett osynligt miljögift

I digitaliseringens spår ökar också mängden strålning runt omkring oss, och även om vi nu är inne på femte generationens mobiltelefoner finns ingen egentlig diskussion om hälsoriskerna med dem.

Strålning - ett osynligt miljögift

Studier har påvisat samband mellan radiofrekvent strålning och cancer, bland annat vid en WHO-genomgång 2011. Dessutom har tester på djur bekräftat kopplingen mellan strålning och en viss typ av tumörer.

Vi utsätts för två olika typer av strålning, dels den som utgår från egna produkter som mobiltelefoner och trådlösa hemtelefoner, dels den passiva strålningen i samhället som kommer från exempelvis basstationer, mobilmaster och WiFi routrar.

– De egna produkterna kan vi själva styra över delvis, exempelvis minimera användningen, aldrig hålla mobilen intill kroppen och undvika WiFi och trådlösa datorer, förklarar professor Lennart Hardell, Örebro Universitet.

När det gäller den passiva strålningen finns enligt honom alltid alternativet att skärpa det för höga gränsvärdet och införa stärkta regleringar.

– Genom att använda fast telefon och datoruppkoppling mer minskar man riskerna, säger han.

Men, det viktigaste tycker han är att fler blir medvetna om att strålningen utgör ett nytt osynligt miljögift i vår omgivning och att det är ett ämne som absolut borde diskuteras mer av både forskare och politiker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *