Sunda arbetsplatser för en god folkhälsa

Yrkesverksamma tillbringar en stor del av sin tid på arbetet. Hur man har det på jobbet påverkar livskvalitén i stort och därför är en god arbetsmiljö av högsta vikt.

Erna

– För att få grepp om vad en god arbetsmiljö egentligen innebär och hur man skapar en arbetsmiljö där medarbetarna trivs, mår bra och har goda förutsättningar att genomföra sitt arbete kan man utgå från några olika friskfaktorer som vi har identifierat, förklarar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Gott och lyhört ledarskap är en av de allra viktigaste grundstenarna.

Hon börjar med att peka ut ett gott och lyhört ledarskap som en av de allra viktigaste grundstenarna liksom vikten av att medarbetarna känner sig delaktiga och har en möjlighet att påverka sitt arbete. Varje medarbetare behöver också en tydlig arbetsbeskrivning för att veta vilken arbetsinsats som förväntas. Det måste även enligt Erna Zelmin-Ekenhem finnas en rimlig balans mellan krav och resurserlikväl som en god arbetsinsats behöver belönas. Utöver det har forskningen visat att trygga anställningsförhållanden är en friskfaktor..

Ett systematiskt arbete

Man måste hela tiden jobba systematiskt med friskfaktorerna vilket gäller ledning, skyddsombud, medarbetare och fackliga representanter för att ge några exempel på berörda parter. Frågorna är ständigt aktuella eftersom arbetsmarknaden rör på sig.

Det är ofta lättare att prata om buller och ventilation.

– Det är ofta lättare att prata om buller och ventilation där det ofta finns tydliga regler och checklistor än att prata om mjuka värden som inte är direkt synbara. Ibland kan det vara god idé att ta in hjälp för att bättre kunna synliggöra dessa parametrar och göra dem pratbara.

Varje verksamhet behöver ta reda på sina förutsättningar och jobba med frågorna utefter det. För att komma igång och underlätta arbetet finns god hjälp att tillgå.

– På vår webbplats www.av.se finns tips och råd om hur man kan gå tillväga för att påbörja arbetet.

Gräv där du står

Steg ett är att fråga hur medarbetarna har det och hur de mår på arbetet och vilka förutsättningar de har att göra ett gott arbete innan man går vidare. Erna Zelmin-Ekenhem tipsar om att man tar ett steg i taget.

– Det går inte att göra allt på en gång, ta en fråga i taget. Svar på relevanta frågor finns ofta på arbetsplatsen bland dem som arbetar där. Enklast är att gräva där man står och viktigast är det arbete som blir av för att trygga arbetsmiljön och en god arbetsplats där medarbetarna utvecklas och trivs.

One Response to “Sunda arbetsplatser för en god folkhälsa

  • Erna Zelmin-Ekenhems syn på betydelsen av en god arbetsmiljö är både relevant och insiktsfull. Hon betonar vikten av att inte bara fokusera på de fysiska aspekterna av arbetsmiljön, såsom buller och ventilation, utan också att ge lika stor vikt åt de så kallade mjuka värdena som ledarskap och medarbetarnas välbefinnande. Detta perspektiv är avgörande, eftersom det är dessa mjuka värden som ofta har en djupare och mer varaktig inverkan på medarbetarnas livskvalitet och produktivitet.

    Hennes poäng om att gott och lyhört ledarskap är en av de viktigaste grundstenarna i en sund arbetsmiljö är särskilt viktig. Detta innebär inte bara att ledare ska vara bra på att styra och organisera, utan även att de bör vara empatiska och uppmärksamma på medarbetarnas behov och välbefinnande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *