Kalktillskott reglerar kroppens pH-balans och ger kroniskt sjuka ökat välbefinnande

Kroppens medfödda pH-balans är en grundläggande funktion som påverkar en mängd olika kroppsfunktioner. Eftersom pH-värdet påverkar i stort sett alla system och processer i våra kroppar, har rätt pH-balans en omfattande påverkan på hälsa och välbefinnande, inte minst för individer med kroniska sjukdomar.

– Kroppen är konstruerad för att själv kunna reglera sitt pH-värde, men eftersom vår miljö är försurad och vi regelbundet exponeras för skadliga kemikalier via miljön vi vistas i och maten vi äter behöver den daglig hjälp för att uppnå balans. Genom att äta kalk dagligen kan man på egen hand hjälpa kroppen att hitta rätt syra/bas-balans, säger Sara Karlsson på företaget pH-balans.

Hon menar att basisk kalk är den absolut viktigaste och naturligaste faktorn för att balansera upp pH-värdena i kroppen, vilket många individer med kroniska sjukdomar har tagit fasta på. Den som vill kontrollera sin pH-balans på egen hand kan mäta pH-värdet i sin morgonurin med lackmuspapper i en eller helst två veckor. Det medelvärde man då får fram ger en skaplig indikator på hur pass balanserad man är. Kroppen mår bäst vid ett medelvärde på pH sju, vilket motsvarar ett neutralt värde.

ph-balans

Förbättrar syresättningen i kroppen

Många kroniskt sjuka individer upplever mindre stelhet och värk samt en ökad rörlighet och en förbättrad energinivå när de börjar balansera sitt pH-värde med hjälp av kalktillskott. Kalken hjälper bland annat kroppen att transportera in näringsämnen och transportera bort slaggprodukter från cellkärnorna, vilket ökar syresättningen i blodet och kroppen i övrigt.

– Man kan dra paralleller till naturen. När en sjö är försurad regleras dess pH-värde genom att man tillsätter kalk. Samma mekanismer styr våra kroppar. Många kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes, artrit och allergier, orsakas i första hand av en biokemisk obalans. Det innebär att individer med den här typen av kroniska sjukdomar ofta mår bättre när de dagligen balanserar sin pH-nivå med hjälp av kalkpulver, säger Sara Karlsson, som rekommenderar kroniskt sjuka att äta minst en rågad tesked och gärna två matskedar kalk per dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *